Tema: Tvivel

Tvivel - Obearbetade tvivel som läggs på lager

Avsnitt #28 | 18 May 2017 | Tema: Tvivel

Det här avsnittet är det första av fyra i det ganska så sällsynta temat Tvivel. Några av de allra största figurerna i Bibeln brottades med det och för många är det en del av vardagen. Ändå pratas det väldigt sällan om vårt tvivel. I det här temat vill vi lyfta ämnet och visa på hur Gud bemötte tvivlaren och hur han hjälpte den igenom till andra sidan.

Tvivel - ”Jag kan inte tro om jag inte får se”

Avsnitt #29 | 24 May 2017 | Tema: Tvivel

Vid ett tillfälle bad lärjungen Tomas att Jesus skulle visa sig själv och märkena han hade från korsfästelsen innan han kunde tro att Jesus hade uppstått. Jesus möter Tomas begäran men kontrar sen med att säga: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." Vad betyder det?

Tvivel - ”Det låter ju som blind tro”

Avsnitt #30 | 02 Jun 2017 | Tema: Tvivel

Vi fortsätter vårt tema om tvivel och följer upp förra veckans avsnitt då vi pratade om att tro utan att se. Vi frågar oss: Är inte det definitionen på vad blind tro är? Vi tror inte det utan visar varför även vetenskapen och hela samhället bygger på tro.

Tvivel - Hur mycket tvivel tål Gud?

Avsnitt #31 | 07 Jun 2017 | Tema: Tvivel

En av de mest fascinerande och förtroendeingivande sakerna med Bibeln är att den ger utrymme åt operfekta människor utan att försöka försköna. En av dessa personer var kung David som i sina psalmer kommer med inte bara sin sorg och förtvivlan utan också med sina anklagelser mot Gud. ”Varför har du övergett mig, varför svarar du inte när jag ropar?” Så kunde det låta när David lät sina känslor få tala.

Tvivel - Såhär övervinner du det

Avsnitt #32 | 21 Jun 2017 | Tema: Tvivel

I femte och allra sista delen i temat Tvivel har det blivit dags att - inte bara konstatera en massa saker om tvivel - utan faktiskt titta på hur man övervinner det. Tvivel är ingen slutdestination utan endast en hållplats längst resan och det är inte meningen att vi ska leva i det för alltid.