Hinder

Bibelpodden

#25 Hinder – Vad som håller dig tillbaka och hur du slår dig fri (del 2)

Jämförelsekomplex och människofruktan är två saker som kan hålla oss tillbaka från att uppfylla vår dröm och kliva ut i vår kallelse.

Gå till avsnittet
Bibelpodden

#24 Hinder – Vad som håller dig tillbaka och hur du slår dig fri (del 1)

Vår egen svaghet och rädslan för att misslyckas håller oss tillbaka från att kliva ut i våra drömmar och vårt kall. Såhär slå du dig fri!

Gå till avsnittet