Sommarandakt

Joel Backman om hur vi förlöser potentialen som Gud lagt i oss

#78 Sommarandakt om hur vi förlöser potentialen som Gud lagt i oss med Joel Backman

Gud har lagt så mycket i var och en av oss som han vill att vi ska leva ut. Ändå känner vi ofta att den potentialen på nåt sätt ligger inlåst inom oss. Vad kan man göra för att förlösa denna potential?

Gå till avsnittet
Sommarandakt om att lära känna Gud personligen med Michelle Blomqvist

#77 Sommarandakt om att lära känna Gud personligen med Michelle Blomqvist

De flesta av oss har en förutfattad mening om vem Gud är, kanske baserad på saker vi hört, sett eller fått lära oss. I den här sommarandakten pratar Michelle Blomqvist om vikten av att själv lära känna och erfara Gud på ett personligt plan och hur man gör det.

Gå till avsnittet
Sommarandakt om att sätta gränser för ett hållbart liv med Sara Mellergård

#76 Sommarandakt om att sätta gränser för ett hållbart liv med Sara Mellergård

Sara Mellergård pratar i den här sommarandakten om hur man kan bygga ett hållbart inre liv, om att sätta gränser och om vilka verktyg vi har för att lära oss att hålla dessa gränser.

Gå till avsnittet
Sommarandakt med Sven Bengtsson

#75 – Sommarandakt om Guds godhet med Sven Bengtsson

Sven Bengtsson fokuserar i den här sommarandakten på Guds godhet och menar att Gud är bara god. Vad betyder det i praktiken och hur går det ihop med dåliga saker som vi drabbas av?

Gå till avsnittet
Vicky Bengtsson

#38 Sommarandakt om livets stormar med Vicky Bengtsson

Alla går igenom stormar i livet som kan kännas för stora för att klara sig igenom. Hur hanterar man en storm och kommer ut på andra sidan starkare?

Gå till avsnittet
AnnaCarin Abrahamsson

#37 Sommarandakt om Guds godhet när inte vår räcker till med AnnaCarin Abrahamsson

Att vara kristen handlar inte först och främst om att bli godare. AnnaCarin pratar om nåd-konceptet som skiljer kristendomen från det mesta du har hört.

Gå till avsnittet
Irena Derki

#36 Sommarandakt om självförtroende och synen på vår kropp med Irena Derki

Irena berättar om hur viktminskningen inte alls hjälpte för bättre självförtroende, samt hur man kan finna ett självförtroende som inte bygger på det yttre.

Gå till avsnittet
Sakarias Bryskhe

#35 Sommarandakt om trons vila med Sakarias Bryskhe

I andra sommarandakten pratar Sakarias om trons vila och vikten av att hitta tid för vila för att vi ska kunna bli och göra allt det Gud tänkt för oss.

Gå till avsnittet
Daniel Ringdahl

#34 Sommarandakt om själslig vila med Daniel Ringdahl

I den här andakten talar Daniel Ringdahl om själslig vila, var man finner det och om att vara okej.

Gå till avsnittet